//

Последни публикации

Иван Бунин: Иерихон

Иван Бунин чете стихотворението си „Иерихон“ … […]

Алън Гинзбърг: Слънчогледова сутра

Алън Гинзбърг чете „Слънчогледова сутра“… […]

Алън Гинзбърг: По Лалон*

Алън Гинзбърг чете стихотворението си „По Лалон“… […]

Allen Ginsberg: Howl

Allen Ginsberg reading Howl… […]

Арсений Тарковский: Верблюд

Арсений Тарковски чете стихотворението си „Верблюд“… […]

Арсений Тарковски: Вот и лето прошло…

Арсений Тарковски чете стихотворението си „Вот и лето прошло…“… […]

Sylvia Plath: ‘Lady Lazarus’

Sylvia Plath reads her poem Lady Lazarus (Силвия Плат чете стихотворението си „Лейди Лазар“)… […]

Sylvia Plath: Daddy

Sylvia Plath reads her poem Daddy… […]

Sylvia Plath: ‘Fever 103′

Sylvia Plath reads her poem ‘Fever 103′ (Силвия Плат чете стихотворението си Треска 103)… […]

Нобелисти – Иосиф Бродский

      Започваме новия сезон на DICTUM с една – сякаш – повторна публикация. Предлагаме ви речта на Йосиф Бродски, произнесена от него при получаването на Нобеловата награда за литература.       Това „сякаш“, обаче, за нас е важно. Предлагаме ви не просто нова рубрика, в която да слушаме гласовете на нобеловите лауреати, но и предизвикателство: всеки път ще публикуваме превода на фрагмент от тези речи, с поканата да продължите този превод – тук, като коментари… […]