Стефан Иванов: Крайно удоволствие


  Предлагаме ви да чуете как Стефан Иванов чете стихотворението си „Крайно удоволствие”:  Това стихотворение можете да прочетете и сами в „Кръстопът” – списанието за литературата като събитие и събитията в литературата.


Стефан Иванов  Стефан Иванов в „Кръстопът”.
  Стефан Иванов в DICTUM.