Ивайло Добрев: Реагирам на непознатото


  Предлагаме ви да чуете как Ивайло Добрев чете стихотворението си „Реагирам на непознатото”:  Това стихотворение, можете да прочетете и сами в „Кръстопът” – списанието за литературата като събитие и събитията в литературата. То е включено и в книгата на Ивайло Добрев „Птица в ключалката” („Жанет 45“, 2014 г.).


Ивайло Добрев  


  Ивайло Добрев в „Кръстопът“.
  Ивайло Добрев в DICTUM.