Стоянка Грудова: *** (нищо не е такова…)


  Предлагаме ви да чуете как Стоянка Грудова чете свое неозаглавено стихотворение:  Това стихотворение, можете да прочетете и сами в „Кръстопът” – списанието за литературата като събитие и събитията в литературата.

Стоянка Грудова  Стоянка Грудова в „Кръстопът“.
  Стоянка Грудова в DICTUM.