//

Последни публикации

Георги Рупчев: Ателие

Можете да чуете как Георги Рупчев чете стихотворението си „Ателие“… […]

Георги Рупчев: Голямата земя

… Тъй затаява в себе си светът, от който съм привлечен, от притаените езици, от глъхнещите знаци, от жестовете чийто смисъл заличен е вече край сухо слънце, сухи клони и ръждиви камънаци.
Заклевам всички, тръгнали насам, да се загубят… […]

Георги Рупчев: Отдалечаване на въздуха

В аудиоантологията за съвременна българска поезия „Представи“, Валентин Дишев чете стихотворението на Георги Рупчев „Отдалечаване на въздуха“… […]

Георги Рупчев: Начало на мемоари

В аудиоантологията си за съвременна българска поезия „Представи“, Валентин Дишев чете стихотворението на Георги Рупчев „Начало на мемоари“… […]

Георги Рупчев: Неапол

В аудиоантологията си за съвременна българска поезия „Представи“, Валентин Дишев чете стихотворението на Георги Рупчев „Неапол“… […]

„Бележник“: Георги Рупчев

Шрих в поклона към Георги Рупчев… […]