//

Последни публикации

Нели Добринова: Вертикалата на съня

На видеозаписа Нели Добринова чете стихотворението си „Вертикалата на съня“, написано по време на втория пленер-семинар „Предел“ – 2010… […]

Мирослав Христов: Всичко се вижда…

На видеозаписа Мирослав Христов чете своя миниатюра, написана по време на втория пленер-семинар „Предел“ – 2010… […]

Божидар Пангелов: *** (Дъждът…)

Божидар Пангелов изпълнява своя неозаглавена миниатюра, написана по време на втория литературен пленер-семинар „Предел“ (2010 г)… […]

Атанас Ляпчев: зеленото е веронезе

На видеозаписа Георги Милев чете стихотворението „зеленото е веронезе“ от Атанас Ляпчев по време на акцията „Думи за брод“-5… […]

Яна Пункина: Важното нещо*

  Яна Пункина чете стихотворението си „Важното нещо“:   http://mediabg.eu/Dob-2010-Yana_Vazh.mp3

[…]

Галина Николова: Отдавна

На видеозаписа Галина Николова чете своето стихотворение „Отдавна“ от книгата си „От другата страна“(„Алтера“, 2010 г.)… […]

Мирослав Христов: Круша

На видеозаписа Мирослав Христов чете своето стихотворение „Круша“ от книгата „Череша с гравитация“… […]

Галина Николова: Разни притежания

На видеозаписа Иво Рафаилов чете стихотворението „Разни притежания“ на Галина Николова (включено в нейната книга „От другата страна“„Алтера“, 2010 г.) по време на акцията „Думи за брод“-5… […]

Галина Николова: А

На видеозаписа Галина Николова чете своето стихотворение „А“ от цикъла „Азбука на завръщането от Америка“… […]

Катя Начева: Тунел

      На видеозаписа Катя Начева чете своето стихотворение „Тунел“ в Art Hostel при гостуването на Националния литературен фестивал „АрсМедиа“ на „Безпризорните в неделя“… […]