Елин Рахнев: Аз исках…

      Елин Рахнев чете свое неозаглавено стихотворение (то е от третата линия в книгата на Рахнев „Канела” – другите две са дефинирани чрез циклите „Гергана” и „Канела” – стихотворения, за които Елин Рахнев казва, че това са неговите мълчания, онези мигове, в които не е знаел къде се намира… „това са паузи… а в театъра паузите са по-важни от думите…”):


Още информация „Елин Рахнев: Аз исках…“

Виргиния Захариева: Питам се

      Виргиния Захариева чете стихотворението си „Питам се“:


Още информация „Виргиния Захариева: Питам се“

Елин Рахнев: Канела-3

      Елин Рахнев чете стихотворението си „Канела-3“:


Още информация „Елин Рахнев: Канела-3“

Стефан Иванов: възможности*

      Стефан Иванов чете стихотворението си „възможности“:


Още информация „Стефан Иванов: възможности*“

Георги Господинов: Литературен вестник

      В „Представи” Мария Калинова чете стихотворение на Георги Господинов („Литературен вестник”):


Още информация „Георги Господинов: Литературен вестник“

Весела Кучева: Дядовци

      Весела Кучева чете своята миниатюра „Дядовци“:

(запис на ArsMedia от „Събитието „3,14“)

Още информация „Весела Кучева: Дядовци“

Георги Костадинов: На моето куче пионер

     В „Представи“ Биляна Атанасова чете стихотворението на Георги Костадинов „На моето куче пионер“:


Още информация „Георги Костадинов: На моето куче пионер“

Весела Кучева: Бабите

      Весела Кучева чете своята миниатюра „Бабите“:

(запис на ArsMedia от „Събитието „3,14“)

Още информация „Весела Кучева: Бабите“

Биляна Атанасова: Аз имам много домове…

     Биляна Атанасова чете стихотворението си „Аз имам много домове…“:

(запис за ArsMedia от интервю по телефона)

Още информация „Биляна Атанасова: Аз имам много домове…“

Детелина Тихолова: Писмо*

      Детелина Тихолова чете две хайку от своята книга „Хайку, хайга, суми-е“ („АРС“, 2010 г.):

(запис на ArsMedia от „Събитието „3,14“)

Още информация „Детелина Тихолова: Писмо*“

Георги Милев: Днес е Коледа, а вчера беше Великден

      Георги Милев чете своя разказ „Днес е Коледа, а вчера беше Великден“ (от книгата „10 минути“ – 2009 г. „АРС“):

(запис на ArsMedia от „Събитието „3,14“)

Още информация „Георги Милев: Днес е Коледа, а вчера беше Великден“

Детелина Тихолова: Пътища*

      Детелина Тихолова чете пет хайку от своята книга „Хайку, хайга, суми-е“ („АРС“, 2010 г.):

(запис на ArsMedia от „Събитието „3,14“)

Още информация „Детелина Тихолова: Пътища*“

Ваня Константинова: Картографът

      Ваня Константинова чете своя разказ „Картографът“:

(запис на ArsMedia от „Събитието „3,14“)
Още информация „Ваня Константинова: Картографът“

Емил Христов: Аптечка

  Емил Христов чете стихотворението си „Аптечка“:Още информация „Емил Христов: Аптечка“