Петър Чухов: Хайку

   Петър Чухов чете свои хайку:

Още информация „Петър Чухов: Хайку“

Аксиния Михайлова: Разминаващи се влакове

  Аксиния Михайлова чете стихотворението „Разминаващи се влакове“ от своята нова книга „Разкопчаване на тялото“ („Жанет 45“, 2011 г.):

Още информация „Аксиния Михайлова: Разминаващи се влакове“

Антоанета Николова: Хайку

   Антоанета Николова чете свое хайку:

Още информация „Антоанета Николова: Хайку“

Аксиния Михайлова: Шал, дълъг 17 години

  Аксиния Михайлова чете стихотворението „Шал, дълъг 17 години“ от своята нова книга „Разкопчаване на тялото“ („Жанет 45“, 2011 г.):

Още информация „Аксиния Михайлова: Шал, дълъг 17 години“