Валентин Дишев: „И го живея“

  Аудиозапис на един от първите варианти на книгата „И го живея“, прочетена от нейния автор:
Още информация „Валентин Дишев: „И го живея““