Александър Байтошев: Аскет

Александър Байтошев чете стихотворението си „Аскет“:


Още информация „Александър Байтошев: Аскет“

Иван С. Вълев: Не всичко

Иван С. Вълев чете стихотворението си „Не всичко“:


Още информация „Иван С. Вълев: Не всичко“

Александър Байтошев: Странният

Александър Байтошев чете стихотворението си „Странният“:


Още информация „Александър Байтошев: Странният“

Иван С. Вълев: Тук не се говори

Иван С. Вълев чете стихотворението си „Тук не се говори“:


Още информация „Иван С. Вълев: Тук не се говори“

С Йордан Ефтимов – след премиерата на „Сърцето не е създател“

Разговор (на Валентин Дишев – от 29.03.2013 г.) с Йордан Ефтимов за новата му книга с поезия – „Сърцето не е създател“:


Още информация „С Йордан Ефтимов – след премиерата на „Сърцето не е създател““

Захари Захариев: Тича малкото момиче…

Захари Захариев чете своето стихотворение „Тича малкото момиче…“:


Още информация „Захари Захариев: Тича малкото момиче…“

Ивайло Добрев: Биологическа поема

  Ивайло Добрев чете своята „Биологическа поема“:


Още информация „Ивайло Добрев: Биологическа поема“

Захари Захариев: Anima – сюита за волята на Пазара

Захари Захариев чете своята „Anima – сюита за волята на Пазара“:


Още информация „Захари Захариев: Anima – сюита за волята на Пазара“

Ивайло Добрев: Всеки ден отдалечаване (и размисли за поезията)

  Ивайло Добрев чете стихотворението си „Всеки ден отдалечаване“:


Още информация „Ивайло Добрев: Всеки ден отдалечаване (и размисли за поезията)

Керана Ангелова: фрагменти от „Един след полунощ“

  Керана Ангелова чете фрагменти от новата си книга – „Eдин след полунощ“ (ICU, 2013 г.):


Още информация „Керана Ангелова: фрагменти от „Един след полунощ““

Със Стоянка Грудова – за „Аз рибата“

  Предлагаме ви фрагмент от разговор (на Валентин Дишев – от 08.03.2013 г.) със Стоянка Грудова за нейната книга „Аз рибата“:


Още информация „Със Стоянка Грудова – за „Аз рибата““

Керана Ангелова: фрагменти от „Един след полунощ“

  Керана Ангелова чете фрагменти от новата си книга – „Eдин след полунощ“ (ICU, 2013 г.):


Още информация „Керана Ангелова: фрагменти от „Един след полунощ““

С Иво Георгиев – за „Уроборос“

  Предлагаме ви фрагмент от разговор (на Валентин Дишев – от 07.03.2013 г.) с Иво Георгиев за романа му „Уроборос“ („Жанет 45“, 2013 г.):


Още информация „С Иво Георгиев – за „Уроборос““

С Георги Господинов – из „Невидимите кризи“

  Предлагаме ви фрагмент от документален запис на гостуването (12.03.2013 г.) на Георги Господинов в Bulgarian Poets and Writers Series, осъществявани от Владимир Левчев в AUBG:

  Георги Господинов чете от книгата си „Невидимите кризи“ (Georgi Gospodinov reads a part from his book „Невидимите кризи“ – in Bulgarian. Inglish version reader – Angela Rodel). Английския превод на текста чете Анджела Родел.

(запис за ArsMedia – 12.03.2013 г.)

Още информация „С Георги Господинов – из „Невидимите кризи““