//

Даниела Михалева: Трябват много погледи…

Posted by on март 8, 2010 at 10:11 am.

      Даниела Михалева чете свое неозаглавено стихотворение:

(архивен запис на ArsMedia от интервю по телефона)

***

трябват много погледи
докато решиш че е луд
прилича на уличен музикант
който настройва
най-съвършения инструмент
и когато съмненията
си тръгват с погледите
връща последния:
– Има нещо в мен, нали?


Даниела Михалева

Даниела Михалева в „Кръстопът“
Даниела Михалева в DICTUM


One Comment

Trackbacks / Pingbacks

Leave a Reply

Bubblecast plugin is not configured properly. Please, contact administrator.
Add video comment