Пълен аудиозапис на цялото събитие „Слънцестоене“ 4


  Предлагаме ви пълен аудиозапис от състоялото се днес събитие „Слънцестоене“ – 4, организирано от СНЦ „Liber“, Националния литературен фестивал „Глоси“ и членовете на колегиите на Националните литературни награди „Биньо Иванов“ и „Памет“…

  Съдържание и хронограма:

1. Откриване и оповестяване (в присъствието на Донка Павлова) на разрешението на наследниците на Константин Павлов Година четвърта на Национална литературна награда „Памет“ да е посветена на паметта за Константин Павлов (така 2016 година, в историята на наградата, ще се нарича „Година четвърта – година на Константин Павлов“). След това младите автори Анна Лазарова, Антонина Георгиева, Георги Гаврилов, Елица Кирилова, Иван С. Вълев, Ренета Бакалова, Стефани Гончарова, Христо Мухтанов и Теодора Лалова, наричани в тази и в следващите две части от събитието „гласове на паметта“ (в четвъртата част, невключена в този запис, те биват представени със своите био-библиографии и четат свои стихотворения), четат стихотворения на Константин Павлов, избрани от самите тях…

2. Силвия Чолева (от минута 14:15 на записа), Вера Деянова и Валентин Дишев говорят за Малина Томова (на паметта за която е посветена настоящата – 2015 г. – като Година трета на Националната литературна награда „Памет“), а „гласовете на паметта“ четат нейни стихове.

3. Четене на стихове на Биньо Иванов (от минута 50:12 на записа)…

4. Анна Лазарова, Антонина Георгиева, Георги Гаврилов, Елица Кирилова, Иван С. Вълев, Ренета Бакалова, Стефани Гончарова, Христо Мухтанов и Теодора Лалова четат свои стихотворения; (от минута 57:36 на записа) закриване…