Димитър Кенаров: Ода за гигантските мравояди

Димитър Кенаров чете стихотворението си „Ода за гигантските мравояди“…

Сашо Серафимов: Дневник на живота в един град

Сашо Серафимов чете стихотворението си „Дневник на живота в един град“…

Левена Филчева: дядото

опитва се, върви в насрещното дори не усеща
калта по очите, под коленете, зад дрехите, до
залепналата в погледа му кална усмивка повдига
каскета покланя се залитайки…

Ина Иванова: *** (Камбаните са без езици…)

Ина Иванова чете стихотворението си „Камбаните са без езици…“…

Владимир Левчев: Търпението на камъка

Владимир Левчев чете стихотворението си „Търпението на камъка“…