Петър Чухов: Сбогуване с езика

В аудиоантологията за съвременна българска поезия „Представи“, Валентин Дишев чете стихотворението на Петър Чухов „Сбогуване с езика“

Петър Чухов: Хубав момент

В аудиоантологията за съвременна българска поезия „Представи“, Валентин Дишев чете стихотворението на Петър Чухов „Хубав момент“

Бояна Петкова: Възкресение

В аудиоантологията си за съвременна българска поезия „Представи“, Валентин Дишев чете стихотворението на Бояна Петкова „Възкресение“

Георги Рупчев: Начало на мемоари

В аудиоантологията си за съвременна българска поезия „Представи“, Валентин Дишев чете стихотворението на Георги Рупчев „Начало на мемоари“

Марин Бодаков: Заслон

В аудиоантологията си за съвременна българска поезия „Представи“, Валентин Дишев чете две стихотворения на Марин Бодаков (заглавието на публикацията е на редактора)…

Георги Рупчев: Неапол

В аудиоантологията си за съвременна българска поезия „Представи“, Валентин Дишев чете стихотворението на Георги Рупчев „Неапол“

Палми Ранчев: Пристигане

В аудиоантологията си за съвременна българска поезия „Представи“, Валентин Дишев чете две стихотворения на Палми Ранчев…

Марин Бодаков: Пристанища

В аудиоантологията си за съвременна българска поезия „Представи“, Валентин Дишев чете две стихотворения на Марин Бодаков…

Палми Ранчев: Тлеене

В аудиоантологията си за съвременна българска поезия „Представи“, Валентин Дишев чете стихотворението на Палми Ранчев „Тлеене“