Камелия Спасова: издания

      Камелия Спасова чете своето стихотворение „издания“ (и честити първия рожден ден на електронното списание за литература „Кръстопът“):


Още информация „Камелия Спасова: издания“

Весела Кучева: Мозъкът е пленник

      Весела Кучева чете своя текст „Мозъкът е пленник*“ (и честити първия рожден ден на електронното списание за литература „Кръстопът“):


Още информация „Весела Кучева: Мозъкът е пленник“

Емил Христов: Медуза

      Емил Христов чете стихотворението си „Медуза“ (и честити първия рожден ден на електронното списание за литература „Кръстопът“):


Още информация „Емил Христов: Медуза“

Катя Начева: Артефакти

      Катя Начева чете стихотворението си „Артефакти“ (и честити първия рожден ден на електронното списание за литература „Кръстопът“):


Още информация „Катя Начева: Артефакти“

Петя Хайнрих: Траш молитва с най-общо предназначение

      Петя Хайнрих чете стихотворението си „Траш молитва с най-общо предназначение“ (и честити първия рожден ден на електронното списание за литература „Кръстопът“):


Още информация „Петя Хайнрих: Траш молитва с най-общо предназначение“

Мария Тодорова: враг в тила

      Мария Тодорова чете стихотворението си „враг в тила“ (и честити първия рожден ден на електронното списание за литература „Кръстопът“):


Още информация „Мария Тодорова: враг в тила“

Съдържание на електронното списание за литература „Кръстопът“ – бр. 11

Съдържание на брой 11 на eлектронното списание за литература „Кръстопът“ – по раздели (авторите във всеки от тях са подредени по азбучен ред на имената) и категории…

Още информация „Съдържание на електронното списание за литература „Кръстопът“ – бр. 11″

Електронно списание за литература „Кръстопът“ – съдържание на брой 10

Съдържание на брой 10 на eлектронното списание за литература „Кръстопът“ – по раздели (авторите във всеки от тях са подредени по азбучен ред на имената) и категории…

Още информация „Електронно списание за литература „Кръстопът“ – съдържание на брой 10″