Палми Ранчев: Къде отивам

  Предлагаме ви да чуете как Палми Ранчев чете стихотворението си „Къде отивам”:


  Това стихотворение, можете да прочетете и сами в „Кръстопът” – списанието за литературата като събитие и събитията в литературата.

Още информация „Палми Ранчев: Къде отивам“

Пейчо Кънев: Преброяване

  Предлагаме ви да чуете как Пейчо Кънев чете стихотворението си „Преброяване”:


  Това стихотворение, можете да прочетете и сами в „Кръстопът” – списанието за литературата като събитие и събитията в литературата.

Още информация „Пейчо Кънев: Преброяване“

Ина Иванова: Алхимия на ежедневното

  Предлагаме ви да чуете как Ина Иванова чете стихотворението си „Алхимия на ежедневното”:


  Това стихотворение, можете да прочетете и сами в „Кръстопът” – списанието за литературата като събитие и събитията в литературата.

Още информация „Ина Иванова: Алхимия на ежедневното“