Петя Хайнрих: Бутафории на верига*

Петя Хайнрих чете стихотворението си „Бутафории на верига“…

Марица Колчева: Обича да пътува

Марица Колчева чете стихотворението си „Обича да пътува“ (от книгата „Стратегии за дълбоко дишане“, „Жанет-45“ )…

Сашо Серафимов: Потъването на светлината

Сашо Серафимов чете стихотворението си „Потъването на светлината“…

Ваня Стефанова: С отворени очи

Ваня Стефанова чете стихотворението „С отворени очи“ от своята книга „Патерицата на слънцето“ (Издателство „Арс“, 2008 г.)…

Божидар Пангелов: И ако някога…

Божидар Пангелов чете встъпителното стихотворение от своята книга „Делта“…