С Галина Николова за новата книга на Бояна Петкова – „осмоза”

Разговор (на Валентин Дишев, от 22.01.2016 г.) с Галина Николова за „осмоза” (Издателство „Пергамент, януари 2016 г., редактор – Галина Николова, оформление и корица – Весела Кучева) – новата книга с поезия на Бояна Петкова

Галина Николова: Уроци по летене

Предлагаме ви да чуете как Галина Николова чете стихотворението си „Уроци по летене” (включено в нейната книга „Азбука на завръщането”)…

С Галина Николова за „Азбука на завръщането“

Фрагмент от разговор (на Валентин Дишев – от октомври 2012 г.) с Галина Николова за нейната книга „Азбука на завръщането“…

Галина Николова: Не познавам…

Галина Николова чете стихотворението си „Не познавам…“ от своята книга „Азбука на завръщането“…

Галина Николова: писмо от приятел

Галина Николова чете стихотворението си „писмо до приятел“ от своята книга „Азбука на завръщането“…

P.S.: За „От другата страна“ (с Галина Николова, Силвия Чолева и Яна Монева)

   В P.S. предлагаме отново на вниманието ви разговор (на Валентин Дишев) от 25.06.2010 г. с Галина Николова за нейната книга „От другата страна“ (2010 г. „Алтера“) – излъчен и в 37-ото издание на „Страници“:    

С Галина Николова в „Годината – поглед през рамо“

Предлагаме ви фрагмент от разговор (на Валентин Дишев) с Галина Николова в поредицата „Годината – поглед през рамо“…

Галина Николова: Отдавна

На видеозаписа Галина Николова чете своето стихотворение „Отдавна“ от книгата си „От другата страна“(„Алтера“, 2010 г.)…

Галина Николова: Разни притежания

На видеозаписа Иво Рафаилов чете стихотворението „Разни притежания“ на Галина Николова (включено в нейната книга „От другата страна“„Алтера“, 2010 г.) по време на акцията „Думи за брод“-5…

Галина Николова: А

На видеозаписа Галина Николова чете своето стихотворение „А“ от цикъла „Азбука на завръщането от Америка“…

Галина Николова: очертанията ни се ронят

На видеозаписа Галина Николова чете своето стихотворение „очертанията ни се ронят…“

Галина Николова: хайку

На видеозаписа Галина Николова изпълнява свое хайку (реплика на хайку на Керуак), написано по време на втория литературен пленер „Прадел“ (2010 г)…

Галина Николова: Друг октомври

На видеозаписа Галина Николова чете своето стихотворение „Един друг октомври“…

Галина Николова: Ако не знаеш…

      На видеозаписа Галина Николова чете стихотворението си „ако не знаеш какво да правиш…“ (публикацията продължава серията, в която ще ви представим всички успешно записани изпълнения на автори, случили събитието „Вальо Дишев и приятели“)…