С Димитър Кенаров – в „Годината – поглед през рамо“

   Разговор (на Валентин Дишев) с Димитър Кенаров в „Годината – поглед през рамо“:

Йордан Ефтимов в „Годината – поглед през рамо“

Разговор (на Валентин Дишев) с Йордан Ефтимов в поредицата „Годината – поглед през рамо“…

Ваня Константинова в „Годината – поглед през рамо“

Разговор (на Валентин Дишев) с Ваня Константинова в поредицата „Годината – поглед през рамо“…

С Георги Господинов в „Годината – поглед през рамо“

Предлагаме ви фрагмент от разговор (на Валентин Дишев) с Георги Господинов в поредицата „Годината – поглед през рамо“…

С Галина Николова в „Годината – поглед през рамо“

Предлагаме ви фрагмент от разговор (на Валентин Дишев) с Галина Николова в поредицата „Годината – поглед през рамо“…

С Иван Ланджев – в „Годината – поглед през рамо“

Това беше и година на по-сериозно вглеждане в литературното говорене. Сякаш постепенно открих, за себе си, истини за него…

Силвия Томова – в „Годината – поглед през рамо“

Разговор (на Валентин Дишев) със Силвия Томова в поредицата „Годината – поглед през рамо“…

С Камелия Спасова – в „Годината – поглед през рамо“…

      Разговор (на Валентин Дишев) с Камелия Спасова: