Бистра Величкова: Простор

      В „Представи” Иванка Могилска чете стихотворението на Бистра Величкова „Простор“…

Бистра Величкова: Бъдеще в минало време

В „Представи” Иванка Могилска чете свое стихотворението на Бистра Величкова „Бъдеще в минало време“…

Електронно списание за литература „Кръстопът“ – брой 12 – съдържание

Съдържание на брой 12 на eлектронното списание за литература „Кръстопът“ – по раздели (авторите във всеки от тях са подредени по азбучен ред на имената) и категории…