Камелия Спасова за „Вкъщи всички вечерят отделно” на Анна Лазарова

Разговор (на Валентин Дишев – от 03.03.2016 г.) с Камелия Спасова за книгата на Анна Лазарова, издадена през март 2016 г. от Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, „Вкъщи всички вечерят отделно”

Камелия Спасова: Свитъци

Камелия Спасова чете стихотворението си „Свитъци“…

Камелия Спасова: Кебет

Камелия Спасова чете стихотворението си „Кебет“…

С Камелия Спасова за „Прах и драскотини“ на Александър Байтошев

Думи на Камелия Спасова за книгата на Александър Байтошев „Прах и драскотини“

С Камелия Спасова – в „Годината – поглед през рамо“…

      Разговор (на Валентин Дишев) с Камелия Спасова:

Камелия Спасова: Парцел № 17

      Камелия Спасова чете встъпителния текст и първото стихотворение от книгата си „Парцел № 17″…

Камелия Спасова: издания

Камелия Спасова чете своето стихотворение „издания“ (и честити първия рожден ден на електронното списание за литература „Кръстопът“)…

Камелия Спасова: И други подобни желания

Камелия Спасова чете стихотворението си „И други подобни желания“

Разговор на Валентин Дишев с Камелия Спасова в „Небесни Балкани“

Разговор на Валентин Дишев с Камелия Спасова в „Небесни Балкани“ – юли 2008 г.: („Небесни Балкани“ е предаване за модерната българска и балканска литература – съвместна продукция на Радио Благоевград и Издателство „Арс“.)

Книгата с поезия на Анна Лазарова „Вкъщи всички вечерят отделно” тръгва към книжарниците

Разговор (на Валентин Дишев – от 03.03.2016 г.) с Аксиния Михайлова за книгата с поезия на Анна Лазарова „Вкъщи всички вечерят отделно” (Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, март 2016 г.) и думи на Камелия Спасова за книгата…