Димитър Гачев: Всеки живот е Ана Каренина

Обикновено вторник –
краят на света –
тогава стаите са най-стеснени.
Най-красивата измислица
тече обратно…

Съдържание на електронното списание за литература „Кръстопът“ – бр. 11

Съдържание на брой 11 на eлектронното списание за литература „Кръстопът“ – по раздели (авторите във всеки от тях са подредени по азбучен ред на имената) и категории…