Космин Перца: из „Глиненият часовой“

Космин Перца чете стихотворение от книгата си „Глиненият часовой“…