Разговор на Владимир Левчев с Кристин Димитрова в „Небесни Балкани“

Разговор на Владимир Левчев с Кристин Димитрова в „Небесни Балкани“…

Разговор на Владимир Левчев с Георги Господинов в „Небесни Балкани“

Разговор на Владимир Левчев с Георги Господинов в „Небесни Балкани“ – 04.02.2009 година…

Разговор на Валентин Дишев с Петър Чухов в „Небесни Балкани“

Разговор на Валентин Дишев с Петър Чухов в „Небесни Балкани“.

Разговор на Владимир Левчев с Едвин Сугарев в „Небесни Балкани“

Разговор на Владимир Левчев с Едвин Сугарев в предаването на Радио Благоевград за модерна българска и балканска литература „Небесни Балкани“.

Иван Теофилов: за пътя си в 80-те години на миналия век

Фрагмент от разговор на Владимир Левчев с Иван Теофилов в „Небесни Балкани“ – архив: октомври 2008 г.

„Черната кутия“ на Алек Попов има ново издание

Предлагаме ви разговор (в чийто център е първото издание на „Черната кутия“) на Владимир Левчев с Алек Попов в „Небесни Балкани“ – архив: февруари 2008 година…

Съдържание на брой 6 (година II, брой 2) на електронното мултимедийно списание за литература “DICTUM”

Съдържание на брой 6 (година II, брой 2)*

на електронното мултимедийно списание за литература “DICTUM” – по раздели (авторите във всеки от тях са подредени по азбучен ред на имената) и категории (категориите са използвани за уточняващо подразделяне, в случаите, в които дадена публикация е в подраздел, обозначен – например – с RL (Rette Literarius), това означава, че нашият подход към него е чисто архивен като към факт, експониран в интернет, който ние сме описали… и т.н. – още за категориите, които са основният навигационен инструмент в списанието, вижте в „За проекта“).

Елин Рахнев: Аз исках…

      Елин Рахнев чете
Свое неозаглавено стихотворение (то е от третата линия в стихосбираката на Рахнев „Канела” – освен линиите, представени с поредицата „Гергана” и „Канела” – стихотворения, за които Елин Рахнев казва, че това са неговите мълчания, онези мигове, в които не е знаел къде се намира… „това са паузи… а в театъра паузите са по-важни от думите…”)…

Иван Теофилов: От кого се учех?..

Иван Теофилов разказва за първите си срещи с поезията през петдесетте години на миналия век…

Ани Илков: Болният въпрос е не дали сме постмодернисти…

      Ани Илков – „Болният въпрос е не дали сме постмодернисти или не… Модерната поезия, поезията, писана в самота и поднесена в печатан вид на хартиен носител, за да се чете и изживява в самота, тази поезия достига върха си в “Дуински елегии” и “Сонети към Орфей” на Рилке, през двайсетте години на миналия век и …

Мултимедийно списание за литература DICTUM – брой 4

Съдържание на брой 4 на електронното мултимедийно списание за литература “DICTUM”