Със Светлина Фотева за „Метафизика на любовта и раздялата”

Разговор (на Валентин Дишев от 15.04.2016 г.) с Деян Енев за нейната книга с поезия „Метафизика на любовта и раздялата” („Жанет 45“, февруари 2016 г., редактор е Марин Бодаков, художник – Христо Гочев)…

Христо Фотев: Ах, най-подир…

В новата ни рубрика – „Представи“ – Валентин Дишев чете стихотворението на Христо Фотев „Ах, най-подир…“

123 – поезията

Предлагаме Ви една своеобразна антология на съвременната българска поезия (т.1), съставена от текстове и автори, публикувани в „Кръстопът“ през 2017 година…

Съдържание на брой 6 (година II, брой 2) на електронното мултимедийно списание за литература “DICTUM”

Съдържание на брой 6 (година II, брой 2)*

на електронното мултимедийно списание за литература “DICTUM” – по раздели (авторите във всеки от тях са подредени по азбучен ред на имената) и категории (категориите са използвани за уточняващо подразделяне, в случаите, в които дадена публикация е в подраздел, обозначен – например – с RL (Rette Literarius), това означава, че нашият подход към него е чисто архивен като към факт, експониран в интернет, който ние сме описали… и т.н. – още за категориите, които са основният навигационен инструмент в списанието, вижте в „За проекта“).

Съдържание на брой 5 (година II, брой 1) на електронното мултимедийно списание за литература “DICTUM”

Съдържание на брой 5 (година II, брой 1) на електронното мултимедийно списание за литература “DICTUM”…