Анна Ахматова: Слаб голос мой, но воля не слабеет…

Анна Ахматова чете стихотворението си „Слаб голос мой, но воля не слабеет…“

Анна Ахматова: Мне голос был…

Видеоматериалът, съчетаващ кадри от погребението на Анна Ахматова с прочетените от самата нея стиховорения „Когда в тоске…“ и „Но я предупреждаю вас…“ и дикторският текст, съдържащ мнения за Ахматова от канониците на съветската епоха, се превръща в уникален документ за една епоха…

Нобелисти – Иосиф Бродский

      Започваме новия сезон на DICTUM с една – сякаш – повторна публикация. Предлагаме ви речта на Йосиф Бродски, произнесена от него при получаването на Нобеловата награда за литература.
      Това „сякаш“, обаче, за нас е важно. Предлагаме ви не просто нова рубрика, в която да слушаме гласовете на нобеловите лауреати, но и предизвикателство: всеки път ще публикуваме превода на фрагмент от тези речи, с поканата да продължите този превод – тук, като коментари…