Митко Новков: Журналистика на дъното

  Предлагаме ви разговор (на Валентин Дишев) с Митко Новков (записът от 12.11.2010 г. следва хронологически публикацията под същото име във вестник „Култура“, бр. 39, 2010 г., където тезата е разгърната по-подробно и прецизно):  
Още информация „Митко Новков: Журналистика на дъното“