Даниела Михалева: Трябват много погледи…

      Даниела Михалева чете свое неозаглавено стихотворение:

(архивен запис на ArsMedia от интервю по телефона)

Още информация „Даниела Михалева: Трябват много погледи…“