Мария Тодорова: На всеки камък…

Мария Тодорова чете стихотворението си „На всеки камък…“:

(архивен запис на ArsMedia от „Фестивални дни „Глоси“-октомври’2008″ – „Думи за приятели“)

Още информация „Мария Тодорова: На всеки камък…“