„Поезия vs. наука vs. политика”

      Предлагаме ви видеозапис от първата от „Тайните поетически вечери“ – срещата с Ани Илков, с тема „Поезия vs. наука vs. политика” – поредица, инициирана от Департамент “Нова българистика” и подкрепен от още два департамента на НБУ (водещи на срещата са гл. ас. д-р Йордан Ефтимов и доц. д-р Морис Фадел):

Още информация „„Поезия vs. наука vs. политика”“