Георги Рупчев: Голямата земя

Можете да чуете как Георги Рупчев чете първата част на стихотворението:


Още информация „Георги Рупчев: Голямата земя“