Роза Максимова: Разпятие на детството

Предлагаме ви да чуете как Роза Максимова чете стихотворението си „Разпятие на детството”…