Едно пътуване към „Балканският човек XIV-XVII век” с Йордан Велчев

  Предлагаме ви документален запис от публичната среща с Йордан Велчев при гостуването му в „Литературни дни в Радио Благоевград“ (29.09.2015 г.) с „Балканският човек XIV-XVII век”, изумителното изследване, издадено от „Жанет 45“ (въведението и въпросите в записа са на Валентин Дишев):
Още информация „Едно пътуване към „Балканският човек XIV-XVII век” с Йордан Велчев“