Арсений Тарковский: Верблюд

Арсений Тарковски чете стихотворението си „Верблюд“

Арсений Тарковски: Вот и лето прошло…

Нобелисти – Иосиф Бродский

      Започваме новия сезон на DICTUM с една – сякаш – повторна публикация. Предлагаме ви речта на Йосиф Бродски, произнесена от него при получаването на Нобеловата награда за литература.
      Това „сякаш“, обаче, за нас е важно. Предлагаме ви не просто нова рубрика, в която да слушаме гласовете на нобеловите лауреати, но и предизвикателство: всеки път ще публикуваме превода на фрагмент от тези речи, с поканата да продължите този превод – тук, като коментари…

Сергей Есенин: Разбуди меня завтра рано…