С Георги Гаврилов – за „Поезия срещу войната“


  Три дни преди книгата „Поезия срещу войната“ да тръгне към читателите си, за да развие и предаде своето послание, разговаряме с инициатора на проекта, вложил сърцето и усилията си в неговата реализация – Георги Гаврилов:
  Книгата вече може да бъде поръчана.


  Както сами чухте, 101 са авторите, обединени за тази кауза, а имената им можете да видите на корицата, а и по-долу (символично изписани в ред, „обратен“ на обичайното – започва се с имената, чието начало бележи последната буква в азбуката ни), а корицата е на Теодор Ушев, дарението за реализацията на проекта е на Христо Димитров –
Участници:
ЯRсен Василев. Яна Пункина. Яна Монева. Юрий Виничук. Юрий Андрухович. Цочо Бояджиев. Христо Мухтанов. Хайри Хамдан. Фредерико Гарсия Лорка. Тони Теллалов. Тодор Иванов. Теодора Тотева. Тарас Шевченко. Стефан Иванов. Симона Алекс. Силвия Чолева. Сергий Жадан. Свилен Ноев. Светлин Иванов. С.Д. Румен Леонидов. Роман Кисьов. Романа Романишин и Андрей Лесив. Роберт Леви. Ренета Бакалова. Рене Карабаш. Райчо Ангелов. Преслава Виденова. Петър Чухов. Петър Канев. Нинко Кирилов. Никола Петров. Николай Генов. Наталия Иванова. Надежда Радулова. Мирослав Христов. Милена Ангелова. Маркиян Камиш. Мария Куманова. Мария Липискова. Мария Калинова. Марин Бодаков. Людмила Миндова. Людмила Костова. Любов Якимчук. Кристина Апостолова. Крис Енчев. Красимир Вардиев. Колектив „Поети без граници“. Клаудиу Комартин. Камелия Панайотова. Калоян Христов. Йосип Ости. Йоана Стоянова. Йоана Русева. Ирен Петрова. Ирена Карпа. Ина Иванова. Иван Христов. Иван С. Вълев. Иван Димитров. Златина Димитрова. Елин Рахнев. Елена Ташева. Екатерина Григорова. Евгений Водолазкин. Ева Гочева. Димитър Кенаров. Денис Нуф. Георги Господинов. Георги Гаврилов. Гаска Шиян. Виолета Кунева. Виолета Златарева. Венцислав Василев. Васил Прасков. Вангел Имреоров. Валентин Дишев. Боян Ламбев. Боряна Богданова. Борис Христов. Борислав Стоянов. Бина Калс. Белослава Димитрова. Антонина Георгиева. Антоний Димов. Анна Лазарова. Анка Дженкова. Андриана Спасова. Ана Цанкова. Александър Христов. Александър Секулов. Александър Иванов. Александър Алексиев. Александра Евтимова…