„Подножието на вечерята“ – в разговор на Мария Калинова и Валентин Дишев

  Мария Калинова в разговор за нейната книга „Подножието на вечерята“ с Валентин Дишев

(запис – 12.05.2009 г.)

Още информация „„Подножието на вечерята“ – в разговор на Мария Калинова и Валентин Дишев“