Димитър Ганев: Мъжките времена на съвремието*

Димитър Ганев чете разказа си „Мъжките времена на съвремието“:

(запис – ArsMedia, 24.04.2009 г.)

Още информация „Димитър Ганев: Мъжките времена на съвремието*“