Валери Петров в Добрич – 1

Валери Петров в Добрич.


(архивен запис от гостуване на Валери Петров в Добрич, предоставен от Александър Белчев)