Йордан Ефтимов в „Годината – поглед през рамо“

   Разговор (на Валентин Дишев) с Йордан Ефтимов в поредицата „Годината – поглед през рамо“:

Още информация „Йордан Ефтимов в „Годината – поглед през рамо““