Преслава Виденова в „Поезия на петия етаж“ (… духът е крехка материя…)

Предлагаме ви думи и стихове от Преслава Виденова – фрагмент от документален запис от събитието „Поезия на петия етаж“, инициирано от Министерство на културата и провело се на 21 март 2022 г.:Преслава Виденова в „Кръстопът“

Дебютната книга на Преслава Виденова – „Постоянна Експозиция“ („Жанет 45“, 2021 г.) може да поръчате оттук.