//

Мария Донева: Трябва със перо…

Posted by on юни 22, 2009 at 3:49 pm.

Мария Донева чете стихотворението „Трябва със перо…“ от своята книга „Прикоткване на смисъла“:


(архивен запис от „Нощта на музеите“ – Галерия „Дончевски“ – Стара Загора, 26.09.2008 г.)


***

Трябва със перо да галиш
всяка дума, всяка мисъл,
да я гледаш благодарен –
хубава, като изписана.

На прозореца отворен
като кацне – да не дишаш –
с дъх за да не я изплашиш
и със дъх да я запишеш.

Да я гледаш във очите
и почти да я отгатваш,
без да знаеш, щом отлитне,
ще ли долети обратно.


Мария Донева  Мария Донева в DICTUM.
   Мария Донева в „Кръстопът“.
   „Прикоткване на смисъла“ в „Литературен клуб“.


Leave a Reply

Bubblecast plugin is not configured properly. Please, contact administrator.
Add video comment