С Йордан Ефтимов – за „Божествената математика. Тревожната хетероклитност на българския символизъм“


  Разговор (на Валентин Дишев – от ноември 2012 г.) с Йордан Ефтимов за неговата книга „Божествената математика. Тревожната хетероклитност на българския символизъм“ („Просвета“, 2012 г.), номинирана за Национална награда „Христо Г. Данов“:

Йордан Ефтимов
   Йордан Ефтимов в DICTUM.
   Йордан Ефтимов в „Кръстопът“.

(запис за ArsMedia, част от който бе излъчен и в предаването за литература на БНР – Радио Благоевград „Страници“)