Разговори за младата драматургия – с Иван Димитров, Мирослав Христов и Оля Стоянова…

  Предлагаме ви три разговора (на Валентин Дишев) с млади български драматурзи, чиито пиеси бяха поставени на сцени в София и Благоевград през този сезон – Иван Димитров, Мирослав Христов и Оля Стоянова („драматургията“ на този разказ в три разговора предполага да се слушат в реда на публикуването им):

С Иван Димитров част първа
С Иван Димитров част втора
С Мирослав Христов
С Оля Стоянова(записи за АрсМедиа, части от които бяха излъчени и в предаването за литература на БНР – Радио Благоевград „Страници“).