//

Георги Рупчев: Начало на мемоари

Posted by on януари 15, 2014 at 5:19 pm.


    В аудиоантологията си за съвременна българска поезия „Представи“, Валентин Дишев чете стихотворението на Георги Рупчев „Начало на мемоари“:Георги Рупчев в „Кръстопът“.
Георги Рупчев в DICTUM.Бележка на В.Д.: Вероятно Георги Рупчев е единственият от авторите, които са били мои съвременници, но са ни напуснали, когото ще влюча в антологията… И не само защото Валентина Рупчева благородно се съгласи за включването на негови текстове…


Leave a Reply

Bubblecast plugin is not configured properly. Please, contact administrator.
Add video comment