Екатерина Йосифова: „Б“


  В аудиоантологията за съвременна българска поезия „Представи“, Валентин Дишев чете стихотворенията на Екатерина Йосифова, започващи с Б от нейната „Тънка книжка”:Екатерина Йосифова (фотография: Валентин Дишев)


Екатерина Йосифова в DICTUM.
Екатерина Йосифова в „Кръстопът“.