Златна Костова: Не съм


  Предлагаме ви да чуете как Златна Костова чете стихотворението си „Не съм”:
     Стихотворението можете да прочетете и сами в „Кръстопът” – списанието за литературата като събитие и събитията в литературата.


Златна Костова  Златна Костова в „Кръстопът”.
  Златна Костова в DICTUM.