Ина Иванова: Алхимия на ежедневното


  Предлагаме ви да чуете как Ина Иванова чете стихотворението си „Алхимия на ежедневното”:  Това стихотворение, можете да прочетете и сами в „Кръстопът” – списанието за литературата като събитие и събитията в литературата.

Ина Иванова  Ина Иванова в „Кръстопът“.
  Ина Иванова в DICTUM.