Ивайло Добрев: *** (А цялата ни къща е листак)


  В аудиоантологията за съвременна българска поезия „Представи“, Валентин Дишев чете неозаглавено стихотворение на Ивайло Добрев *** (А цялата ни къща е листак):Ивайло Добрев в „Кръстопът“.
Ивайло Добрев в DICTUM.