Людмила Миндова: Хартиена лодка


  Людмила Миндова чете стихотворението „Хартиена лодка”  от книгата си „Тамбос” („Жанет 45“, 11.2014):


Людмила Миндова в „Кръстопът” и в DICTUM.