Поетите на Студентски град: Георги Гаврилов

В серия от публикации ще ви представим участниците в събитието „Поетите на Студентски град”, организирано от Петър Чухов и филиал „Студентски” на Столична библиотека, състояло се на 02.12.2015 година. Георги Гаврилов:


(записът е осъществен от Йоана Русева)

Георги Гаврилов в „Кръстопът”.
Георги Гаврилов в DICTUM.